+386 (0)3 703 88 30 / +386 (0)31 312 337 info@robust.si

Politika varovanja okolja – skrb za varno in zdravo okolje

 • Ločevanje in zmanjševanje nastalih odpadkov, reciklaža.
 • Uporaba sodobnih tehnologij, strojne opreme, naprav, ki omogočajo, energetsko varčnost.
 • Podpiramo okoljske izboljšave, spoštujemo veljavno zakonodajo in izpolnjujemo pričakovanja kupcev, sosedov in javnosti.
 • Skrbimo za učinkovito rabo vode, energentov, surovin in ostalih virov.
 • Z najboljšimi razpoložljivimi sredstvi in drugimi ukrepi preprečujemo oziroma zmanjšujemo vplive na okolje v celotnem življenjskem ciklu izdelkov.
 • Tehnološka prenova procesov v smislu minimiranja porabe naravnih virov in zniževanje nastajanja odpadkov.
 • V tehnologijah, kjer je to možno, nevarne snovi zamenjujemo z manj nevarnimi.
 • Zmanjševanje tveganja za nastanek izrednih dogodkov in izboljševanje postopkov za ukrepanje v takih primerih.
 • Redno nadzorovanje vplivov na okolje.
 • Z izobraževanjem in usposabljanjem, ozaveščanje zaposlenih o varstvu okolja.
 • Zaposlene in ostale zainteresirane obveščamo o stanju in dosežkih pri ravnanju z okoljem.
 • Dosledno zagotavljamo skladnost z zakonskimi in drugimi zahtevami, na katere smo pristali.
 • Vpliv na odgovoren odnos do okolja pri pogodbenih partnerjih, kolikor je to mogoče.
 • Določitev, spremljanje in nadzor okoljskih ciljev in programov.
 • Trajnostno poslovanje in krožno gospodarstvo.

  Arja vas, 29. 7. 2022

 

Želite izvedeti več?

Prijavite se na naše e-novičke in bodite obveščeni o vseh novostih naše proizvodnje!