+386 (0)3 703 88 30 / +386 (0)31 312 337 info@robust.si

Politika varovanja okolja – skrb za varno in zdravo okolje

 • ločevanje in zmanjševanje nastalih odpadkov, reciklaža,
 • uporaba sodobnih tehnologij, strojne opreme, naprav, ki omogočajo, energetsko varčnost ,
 • podpiramo okoljske izboljšave, spoštujemo veljavno zakonodajo in izpolnjujemo pričakovanja kupcev, sosedov in javnosti.
 • skrbimo za učinkovito rabo vode, energentov, surovin in ostalih virov,
 • z najboljšimi razpoložljivimi sredstvi in drugimi ukrepi preprečujemo oziroma zmanjšujemo vplive na okolje v celotnem življenjskem ciklu izdelkov,
 • tehnološka prenova procesov v smislu minimiranja porabe naravnih virov in zniževanje nastajanja odpadkov;
 • v tehnologijah, kjer je to možno, nevarne snovi zamenjujemo z manj nevarnimi,
 • zmanjševanje tveganja za nastanek izrednih dogodkov in izboljševanje postopkov za ukrepanje v takih primerih,
 • redno nadzorovanje vplivov na okolje,
 • z izobraževanjem in usposabljanjem, ozaveščanje zaposlenih o varstvu okolja,
 • zaposlene in ostale zainteresirane obveščamo o stanju in dosežkih pri ravnanju z okoljem,
 • dosledno zagotavljamo skladnost z zakonskimi in drugimi zahtevami, na katere smo pristali,
 • vpliv na odgovoren odnos do okolja pri pogodbenih partnerjih, kolikor je to mogoče,
 • določitev, spremljanje in nadzor okoljskih ciljev in programov