+386 (0)3 703 88 30 / +386 (0)31 312 337 info@robust.si

Razvojni projekti

Podjetje Robust d.o.o. sodeluje na številnih EU razvojnih projektih ter tako neprestano skrbi za širitev prodajnega programa in tehnološke dovršenosti.

Operacija »Avstrijski trg« je sofinancirana preko javnega poziva za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018 in sicer v okviru sklopa:

  • SKLOP A – TRŽNE RAZISKAVE

Cilj javnega poziva je prispevati k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ki je »Povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov povečati mednarodno konkurenčnost podjetja in zvišati stopnjo internacionalizacije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Operacija »Preskušanje in certifikacija cepilnikov« je sofinancirana preko javnega poziva za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018 in sicer v okviru sklopa:

  • SKLOP C – CERTIFIKATI

Cilj javnega poziva je prispevati k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ki je »Povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov povečati mednarodno konkurenčnost podjetja in zvišati stopnjo internacionalizacije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Podjetje ROBUST d.o.o. se je uspešno prijavilo na Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2018 s projektom GARBER 5.0.

Namen javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2018 je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA, v skladu s cilji Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike in s prednostnimi področji uporabe veljavne Strategije pametne specializacije, S4.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si) v višini do 240.000,00 EUR. V okviru dodeljenih nepovratnih javnih sredstev je delež prispevka skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih Evropskega sklada za regionalni razvoj  (do) 80 % oz. 192.000,00 EUR, delež proračuna Republike Slovenije pa 20 % oz. 48.000,00 EUR.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v  obdobju 2014-2020.

PROJEKT: Mobilna reciklažna enota GARBER 5.0

Namen projekta je razviti mobilno reciklažno enoto, ki bo omogočala ločevanje odpadkov ter pripravo odpadka za nadaljnjo obdelavo. Proizvod bo zaradi svojega namensko razvitega strojnega vida z ustrezno programsko podporo, ki bo temeljila na pametnih algoritmih, IOT in računalništvu v oblaku omogočal ločeno zbiranje odpadkov ter nadaljnjo obdelavo oz. pred pripravo/pripravo odpadkov ustreznih izhodnih elementov, ki se bodo lahko uporabili za več namenov (redukcija volumna, takojšnja uporaba sekundarnih surovin, snovna izraba odpadkov, WtE sistemi, optimiranje energetske učinkovitosti). Vitalni sestavni deli drobilnega dela GARBER 5.0 bodo optimalno prilagojeni in izdelani tudi za možnost uničevanja zaupnih podatkov ter nosilcev podatkov skladno s smernicami GDPR in standardom SIST EN 15713:2009.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.