+386 (0)3 703 88 30 / +386 (0)31 312 337 info@robust.si

Podjetje Robust, ki se ukvarja z razvijanjem in izdelovanjem gozdarske opreme in univerzalnih drobilnikov, je s svojimi prepričljivimi trajnostnimi zavezami prejelo največ glasov občinstva in zmagalo na prvem natečaju za najbolj trajnostno zavezo Zelenega omrežja Slovenije »Trajnostna zaveza, ki prepriča«.

Trajnostni razvoj omogoča prehod na bolj zelen način življenja, hkrati pa se osredotoča na problematiko izčrpavanja naravnih virov in onesnaževanje okolja. Podjetje Robust se s svojo trajnostno strategijo močno zavzema za premike, ki si potrebni za razogljičenje organizacij in širše družbe. V podjetju se dobro zavedajo, kakšen neposreden vpliv ima proizvodnja na okolje in, da je za zagotavljanje trajnostnega razvoja treba premišljeno uporabljati vire in jih po možnosti ponovno uporabiti v izdelkih ter tako podaljšati njihovo življenjsko dobo. Trajnostna naravnanost prinaša številne priložnosti pri razvoju zelenih tehnologij, ki omogočajo učinkovitejše upravljanje z naravnimi viri, hkrati pa to ustvarja tudi konkurenčno prednost  ob sočasnem zmanjšanju okoljske problematike. Kot razvojno podjetje zelenih tehnologij se zavedajo, da je koncept krožnega gospodarstva učinkovit in ambiciozen cilj, ki družbo vodi k spremembam življenjskega sloga ter posnemanju trajnostnih naravnih ciklov, kjer so vsi odpadni materiali surovina za nekoga drugega. Kot izpostavlja direktor podjetja Robust, Marko Krajnc: »Podjetje Robust ne želi le prispevati k uvajanju krožnega gospodarstva in zmanjšanju volumna odpadkov, ampak želi osvestiti širšo družbo o pomembnosti ločevanja in ponovni uporabi izdelkov ter hkrati na ta način pritegniti tudi ostala podjetja v Sloveniji«.

Ker je trajnost vse bolj aktualna tema današnjega časa, je Zeleno omrežje Slovenije objavilo natečaj za najbolj prepričljivo, a hkrati dosegljivo trajnostno zavezo, ki spodbuja konkretne premike in je motivacija za spremembe. Trajnostne zaveze, ki jih podjetje Robust predstavilo v sklopu natečaja »Trajnostna zaveza, ki prepriča«  so ogljična nevtralnost do leta 2030, krožno gospodarstvo in »zero-waste« koncept, koncept trajnostnega upravljanja v podjetju in vzpodbujanje trajnosti. Poleg trajnostnih zavez, s katerimi je podjetje Robust prepričalo občinstvo, so bili predstavljeni še ukrepi, s katerimi bo podjetje doseglo njihovo izpolnitev. Nekateri izmed ukrepov se v podjetju že dlje časa izvajajo, nekateri izmed njih pa so v procesu uveljavljanja.

Ogljična nevtralnost do leta 2030

V podjetju Robust so se s prvo zavezo »Ogljična nevtralnost do leta 2030« zaprisegli za energetsko učinkovitost in samooskrbo z energijo, zmanjševanje porabe naravnih virov z uporabo recikliranih materialov ter zmanjševanje porabe električne energije in vode v poslovnih prostorih. Zagotovili so tudi popoln prehod na digital za zmanjšanje pisarniškega materiala in posledično količine odpadkov, ločevanje odpadkov v ustreznih zabojnikih (papir, steklo, plastika in embalaža) pa je v podjetju že nekaj časa prisotno. Z vzpodbudami in posebnimi promocijami v podjetju že sedaj delujejo v smeri zmanjšanja ogljičnega odtisa na zaposlenega, kar je privedlo tudi do zmanjšanja in optimizacije službenih poti. Tudi hrana, ki jo kot toplo malico omogočajo svojim zaposlenim, je iz lokalnega okolja, s čemer dosežejo manj transportne manipulacije. V podjetju se sicer zavzemajo za kupovanje lokalnih, okoljsko odgovornih in certificiranih izdelkov, ki nato postanejo del njihovih strojev, kar pa omogoča tudi optimizacijo logističnih procesov.

Krožno gospodarstvo in »zero-waste« koncept

Podjetje Robust, ki se drži »krožnega gospodarstva in »zero-waste« koncepta«, kar je bilo predstavljeno tudi v drugi trajnostni zavezi, se zavezama za uporabo recikliranih materialov in posledično vgrajevanje trajnostnih komponent v strukturo proizvoda, zagotovili so še dodatno zmanjšanje primarnih surovin in odvečne embalaže ter zmanjšanje toplogrednih plinov pri proizvodnji.

Koncept trajnostnega upravljanja v podjetju

V sklopu tretje trajnostne zaveze, ki predstavlja koncept trajnostnega upravljanja, se v podjetju Robust zavzemajo za implementiranje zavedanja o pomembnosti zmanjšanja CO2 z oplemenitenjem ostankov, zato ponujajo know-how reciklažne storitve in proizvode, prav tako pa vsem deležnikom omogočajo demonstracijo recikliranja ostankov v svojem demo centru na sedežu podjetja. Sodelujejo tudi s Centrom ponovne uporabe za podarjanje rabljenih stvari, ki jih ti lahko pretvorijo v nove. Znotraj podjetja ima podjetje aktivno tudi posebno skupino za stimuliranje zaposlenih, ki mesečno skrbi za operativne procese zmanjševanja virov. Prav tako pa je trenutno v razvoju koncept mobilne ogrevalne enote na biomaso, ki vključuje drobilno enoto, ločevalnik kovin in peč. Na ta način se lahko akumuliran lesni odpad, ki ga ima lokalna skupnost, če gre za stanovanjski objekt, spremeni v energent za ogrevanje, s pomočjo katerega se nato ogreva objekt.

Vzpodbujanje trajnosti

Podjetje Robust v svoji četrti trajnostni zavezi kot nadaljnje cilje navaja visoko tehnološko proizvodnjo in inženiring s področja recikliranja ostankov, ki podjetjem omogočajo prehod v krožno gospodarstvo, ter sledenje »zero-waste« konceptu z visoko dodano vrednostjo. Prihodnost vidijo v pretvarjanju neuporabnih materialov v nekaj uporabnega in vrednega tudi s pomočjo proizvodov blagovne znamke Robust.

Želite izvedeti več?

Prijavite se na naše e-novičke in bodite obveščeni o vseh novostih naše proizvodnje!