Robust ZDRUŽUJE in IZOBRAŽUJE!!! Vse Slovenska akcija Z GLAVO NAD NAPRAVO je naš projekt, ki ga bomo izvajali po strokovnih šolah širom Slovenije. Pričetek akcije bo v Novem mestu 12.9.2019. V sodelovanju s podjetjem Tabakum export- import d.o.o. bomo obiskali dijake na Kmetijski šoli Novem Mestu in jih skupaj z Dejanom Zavcem podučili o varnem delu in rokovanju s stroji. Sicer pa naj vedno velja: Z GLAVO NAD NAPRAVO!