V letu 2019 so v sodelovanju z Dejanom Zavcem začeli dva večja, a popolnoma ločena projekta, ki ju uvajajo tudi sami v podjetju. Prvi je »BE IN, THINK GREEN« in se nanaša na prehod v krožno gospodarstvo, drugi pa »Zero waste« koncept.. S projektom želijo s pomočjo ambasadorja blagovne znamke Robust Dejana Zavca osvestiti mlade in mlade po srcu, kako po- membna sta ločevanje in ponovna uporaba odpadkov, in pritegniti podjetja v Sloveniji ter izven nje, da se pridružijo projektu. Več o tem nam je povedala predstavnica projekta v podjetju Robust Sandra Dobrović: »V podjetju Robust že vrsto let ločujemo odpadni material in ga dajemo v posebne zabojnike. Določene stvari ponovno upora- bimo (krožno gospodarstvo) oziroma damo vrtcem, šolam v ponovno uporabo (»Zero waste« koncept). Kot podjetje, ki proizvaja drobilnike, se zavedamo da je »Zero waste« koncept etičen, ekonomski, učinkovit in vizionarski cilj, ki vodi družbo v spremembo življenjskega sloga in navad ter k posnemanju traj- nostnih naravnih ciklov, kjer so vsi odpadni materiali surovina za nekoga drugega. Sami smo pripravili tri koše: PAPIRKO, ZAMAŠKO in USTVARJALČEK. Vsak od njih ima svojo nalogo – PAPIRKO zbira papir za lokalno šolo, ZAMAŠKO zbira zamaške za bolne otroke, katerih starši potrebujejo sredstva za zdravljenje otroka. Na koncu ne smemo pozabiti na USTVARJALČKA, ki je namenjen našim najmlajšim – lokalnemu vrtcu. V njega zbiramo material (koledarje, nalepke, papir za risanje …), ki ga lahko otroci ponovno uporabijo in z njim ustvarja- jo nove umetnine. Cilj projekta je na lokalni, državni in čezmejni ravni dvigniti zavest, da je prihodnost prav v recikliranju in ponovni uporabi neuporabnih materialov za izdelavo nekaj uporabnega.