SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD RAZPISUJE SPODBUDE ZA RAZVOJ IN UVAJANJE NOVIH PRODUKTOV V LESARSTVU 4.0

Podjetja, ki razvijajo nove ali izboljšujejo izdelke na področju predelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %) v lesnopredelovalni panogi bodo lahko prejela nepovratna sredstva v višini od 50.000 EUR do 500.000 EUR/podjetje v obdobju dveh let oz. sofinancirala upravičene stroške povezane s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme do največ 45 %, kar bo omogočilo prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je dne 17.07.2020 v Uradnem listu RS št. 101/2020 objavil razpis P4L 2020 – Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0. Gre za produkt, katerega bodo lahko koristila podjetja v lesnopredelovalni panogi, vendar le tista, ki uvajajo nove ali izboljšane izdelke na področju rabe in obdelave lesa in lesnih tvoriv, ter imajo registrirano glavno dejavnost znotraj oddelka C16 – obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali oddelka C31 – proizvodnja pohištva – razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Za dodatna vprašanja nam pišite na info@robust.si ali nas pokličite na +386 (0)3 703 88 23 / +386(0) 31 819 788.

Lep pozdrav, EKIPA ROBUST

Želite izvedeti več?

Prijavite se na naše e-novičke in bodite obveščeni o vseh novostih naše proizvodnje!