+386 (0)3 703 88 30 / +386 (0)31 312 337 info@robust.si

GDPR

V podjetju Robust d.o.o. sledimo načelom transparentnosti in skrbnega varovanja z osebnimi podatki. Zavedamo se svoje odgovornosti v zvezi z ravnanjem z vašimi osebnimi podatki, zato vse osebne podatke obdelujemo v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah in s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (»GDPR«).

Namen Politike varovanja osebnih podatkov (»Politika«) je, da vas seznanimo, za katere namene pridobimo vaše osebne podatke, kakšna bo njihova uporaba, kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

1. Upravljavec podatkov
Upravljavec vaših osebnih podatkov je Robust d.o.o., Arja Vas 104, 3301 Petrovče

2. Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov
Vse osebne podatke, ki nam jih posredujete, bomo obravnavali zaupno in jih uporabili zgolj v namene, za katere ste jih posredovali. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za kak drug namen, vas bomo o tem predhodno obvestili in vas zaprosili za vaše soglasje.

3. Obisk in uporaba spletne strani
Ob vsakem obisku spletnih strani www.robust.si se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezni računalnik oziroma drugo napravo, povezano s spletom; različica brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo za potrebe vodenja svoje statistike obiskov obeh spletnih strani (www.robust.si in www.split-buddy.si). Robust d.o.o. tako zbrane podatke obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.
Če na spletni strani obstajajo povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi s podjetjem Robust d.o.o., ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

4. Obdelava osebnih podatkov naših klientov
Podatke, ki nam jih posredujete v okviru povpraševanja, nam posredujete prostovoljno in na osnovi privolitve v komunikacijo po E-pošti za namen komuniciranja za vaše povpraševanje. Te podatke bomo obdeloval zgolj za potrebe priprave ponudbe in medsebojne komunikacije. Za pravilnost in točnost teh podatkov ste odgovorni izključno sami.

5. Uporabniki podatkov
Vsi podatki, zbrani na osnovi zgoraj naštetih pravnih podlag, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in jih brez vaše privolitve ne bomo posredovali tretjim osebam. Osebni podatki klientov se zaradi zaupnega razmerja med uporabnikom in podjetjem Robust d.o.o. ne razkrivajo nobenim tretjim osebam.
V okviru zakonskih pristojnosti je mogoče vaše osebne podatke razkriti naslednjim obdelovalcem podatkov:
– ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov;
– ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske in strojne opreme;
– administratorju in skrbniku spletne strani.
Robust d.o.o. se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne bo posredoval ali prenesel v tretjo državo ali kaki mednarodni organizaciji.

6. Obdobje hrambe
Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili zbrani in uporabljeni, in sicer:
• Dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 3 (tri) mesece.
• Vaši kontaktni podatki za potrebe komunikacije se obdelujejo do zaključenega posla oziroma zaključene komunikacije.
• Če za posamezne podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe 10 (deset) let. V tem času je obdelava podatkov omejena.
• Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

7. Vaše pravice
Robust d.o.o. zagotavlja uresničevanje vseh pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.
Od podjetja lahko kadar koli zahtevate:
• izbris vaših podatkov z baze povpraševanja
• izpis vaših podatkov, ki se shranjujejo za namene povpraševanja
Za vse informacije, vprašanja in izvajanje pravic (dajanje ali preklic privolitve, vpogled v lastne osebne podatke, spremljanje dostopa do osebnih podatkov, ipd..) smo na razpolago na e-naslovu info@robust.si

8. Spremembe
Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Zato vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.